Lagen om medmänsklighet


  

Efter flera månader ute till havs, utan mat och utan vatten och ingen som ville ta i mot dem, räddades till slut båtflyktingarna av några fiskare från Indonesien. Flera länder, däribland Thailand och Malaysia, vägrade ta emot dessa flyktingar. Det talas om att det finns ytterligare 120,000 flyktingar på olika båtar som driver till havs. Hur många som redan har dött är inte känt. Lika illa är det i Medelhavet och ett EU som, trots försök till seriösa samtal mellan EU-ländernas ledare, inte kommit fram till en hållbar lösning för att hjälpa flyktingar som just nu drunknar i tusental.

En av de fiskare som var med berättar att det var självklart att rädda människorna på båtarna. – Det är internationell havsrätt att rädda människor i sjönöd, sa fiskaren. Samma havsrätt som även gäller i Medelhavet.

Även läkare lever efter internationella etiska regler som går ut på att rädda människors liv oavsett vem patienten är. Det finns även något som heter Responsibility to Protect (även kallad R2P), vilket i princip betyder att vi har en skyldighet att skydda personer som utsatts för grova brott mot folkrätten. Denna skyldighet ska gälla över hela världen och backas upp av världssamfundet inom FN.

I folkrätten ingår bland annat FN’s deklaration om de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen, regler gällande flyktingskap i Genèvekonventionen och inte minst Europakonventionen för mänskliga rättigheter i Europa.  Därutöver finns FN’s kvinnokonvention och mycket annat.

Men det kritiska, och mest angelägna för oss socialliberaler är hur vi ska få med oss alla till att faktiskt agera när det uppstår akuta katastrofer i vår omvärld eller när vi ser en av våra medmänniskor lida svårt. Socialliberalerna föreslår därför att vi inför en lag om medmänsklighet som innebär att alla måste ta sitt medborgerliga ansvar för att hjälpa människor i nöd.

I USA och flera andra länder svär medborgare trohet till den egna flaggan. Men i Sverige vill Socialliberalerna gå steget längre och lagstifta om en medmänsklig plikt-ed. I gengäld skulle man kunna få ett svenskt medborgarskap och därmed garantera att man efter bästa förmåga uppfyller sin plikt som god medmänniska både för landet och för andra individer.

Socialliberalerna vill även att man instiftar en lag om medmänsklighet inom EU och därmed bjuder in flyktingar som lovar att i sin tur hjälpa andra, oberoende av vem man är, vilken bakgrund man har, vilken religion man bekänner sig till eller vilket kön eller sexuell läggning man har. Genom att Sverige och EU antar en sådan lag skulle man kunna sätta starkare press på FN’s medlemsländer så att individens rättigheter stärks världen över.

– Med en sådan här plikt-ed skulle Sverige föregå med gott exempel och visa att varje människas liv har lika värde oavsett bakgrund och välkomna dem till ett inkluderande samhälle, säger Socialliberalernas talesperson.
Precis som det finns en internationell lag till havs om att rädda folk i sjönöd borde det finnas en global lag om mänskliga rättigheter, och vi hoppas att Socialliberalernas förslag kan bidra till att det sker mycket snart!, fortsätter partiets talesperson.
Med lagen hoppas Socialliberalerna att även asylsökande flyktingar som kommer till vårt land ska respektera våra lagar och möta alla medmänniskor med lika stor respekt trots eventuella konflikter i ett annat land. Med lagen kan EU agera kraftigare och på skyndsamt så att inga flyktingar behöver drunkna i Medelhavet.

Det är självklart för varje socialliberal, liksom det är för alla som värnar om mänskliga rättigheter, att individens frihet ska skyddas i lag och att vi alla är jämlika och äger samma rätt att visa medmänsklighet med varandra. Det är tyvärr vanligt att motståndarna hävdar att genom att mota bort helt vanliga människor så kan vi värna om de våra och vår kultur. Men kan bakåtsträvare rättfärdiga att tusentals människoliv går förlorade?

Vi vill gärna tro gott om våra medborgare i vårt land och våra grannländer runtom i Europa. Vi ska alla kunna känna oss trygga och veta att om våra barn far illa så finns det medmänniskor som inte vänder ryggen till, utan agerar och faktiskt räddar livet på barnet, vems det än må vara.

Det är ett sådant samhälle vi vill leva i och det är den gemenskapen som socialliberalerna vill bygga. Det är inget omänskligt med att vilja hjälpa andra, snarare tvärtom! Det är därför vi vädjar till varje svensk och varje individ som kommit till vårt land eller tagit sig till Europa, att vi tillsammans ska anta lagen om medmänsklighet. Vi kan tillsammans visa att vi kämpar för rättvisa, för jämlikhet och för allas frihet. Därför behövs en lag om medmänsklighet och att vår gemensamma framtid byggs av oss tillsammans.

En reaktion på ”Lagen om medmänsklighet

  1. Jag minns hur Bengt Westerberg en ggn i tiden, när Ny demokrati var i farten, sa ungefär som så, som svaret på varför vi ska ta emot flyktingar.
    Om vi är ute på sjön och där ligger människor i vattnet och håller på att drunkna, ska vi inte dra upp dem i båten då och hjälpa dem? Självfallet måste vi göra det.

    Det är medmänsklighet. Och verkar vara ett väldigt aktuellt yttrande än i dag. Inte bara bildlikt

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s